Info

update: dinsdag 5 februari 2019
Inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2019-2020: DIGITAAL AANMELDEN

- nieuwe inschrijvingen (peuterklas) = geboortejaar 2017 => 13 vrije plaatsen
- aanmelden voor alle andere geboortejaren => momenteel volzet

 

Beste geïnteresseerden,

Zoals jullie waarschijlijk ook reeds vernomen hebben via de media, wilde de overheid voor de komende inschrijvingsperiode reeds een grote wijziging doorvoeren.
(Scholen met een capaciteitstekort werden verplicht om digitaal aan te melden.)
Door een 'belangenconflict' wordt dit nu toch op "ON HOLD" gezet voor de meeste scholen. 

MAAR:


De Boomhut diende een persoonlijk dossier in, waardoor het voor onze school toch werd goedgekeurd!
Concreet wil dat zeggen dat ouders bij ons toch niet hoeven te kamperen en alsnog digitaal kunnen aanmelden. 

De start van de aanmelding voor jouw kind (alle geboortejaren) kan vanaf 1 maart 2019.
We ronden de aanmeldingsperiode af op vrijdag 29 maart 2019. 

Deze aanmeldigen gebeuren NIET volgens chronologie. Dat wil zeggen dat je niet hoeft te zorgen dat je als eerste het digitaal document hebt ingevuld.
Iedereen maakt evenveel kans. 
Vb.: vul je nu in op 1 maart of op 13 maart => maakt geen verschil uit.

Na 29 maart 2019 kan je het document niet meer invullen. 
In deze periode gaan we na wie en hoeveel mensen hebben ingevuld. Hieruit vertrekken we om de beschikbare plaatsen te verdelen. 


Hoe gebeurt de toewijzing van de plaatsen nu precies? 


1. Indien er geen plaatsten in het desbetreffende geboortejaar ter beschikking zijn, zul je hiervan een schrijven (melding) ontvangen. 
2. Indien er wel plaatsen ter beschikking zijn, gebeurt de toewijzing volgens een verdeelmechanisme op basis van 2 criteria:
- 20% van de vrije plaatsen worden toegewezen op basis van afstand domicilieadres - schooladres (de mensen die het dichtst wonen hebben voorrang)
- 80% van de vrije plaatsen worden toegewezen op basis van toeval (loting)

De dubbele contingentering blijft voor het basisonderwijs behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. 

Er komt in heel Vlaanderen en Brussel één tijdslijn voor aanmeldende basisscholen.
De huidige voorrangsregels blijven wel behouden. 
Dit betekent dat broers en zussen en kinderen van personeel voorrang krijgen en dat de dubbele contingentering (twee lijsten van leerlingen, een groep van kwetsbare en een groep van niet-kwetsbare leerlingen) voor een evenwichtige sociale mix zorgt.

 

schooljaar aanmelden 2018 - 2019
schooljaar waarvoor
wordt ingeschreven
2019 - 2020

voorrang broers en zussen
en kinderen personeel
geboortejaar 2017

januari
start aanmeldingen
(aanmeldingsprocedure)
vrijdag 1 maart tot
vrijdag 29 maart 2019
verwerkingsperiode 29 maart tot 26 april 2019
datum bekendmaking
resultaat = 2de week 
na paasvakantie
maandag 29 april 2019
periode verzilveren ticket maandag 6 mei tot 
vrijdag 24 mei 2019

start inschrijvingen voor
de resterende plaatsen

dinsdag 28 mei 2019

 

GEBOORTEJAAR 2017: 13 vrije plaatsen 

Alle andere geboortejaren momenteel - VOLZET - 

Toch is het nog voor iedereen van effectief belang om met de school contact op te nemen, indien interesse. 
Op deze manier kunnen we jullie gegevens opnemen in ons systeem (via document "niet-gerealiseerde inschrijving) om later contact op te nemen indien er beschikbare plaatsen zouden vrijkomen.

 

Inschrijven kan op school vanaf 8.30 uur. 

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt.
De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.
De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene register. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school en het GO! als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/rondleiding meemaakte, verbindt er zich toe alsnog zo'n info-moment te volgen nog voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.
Dit is nodig om echt zicht te krijgen op het pedagogisch project van de school. 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

- een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
- inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
- indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind