Hoe inschrijven?

update: donderdag 25 oktober 2018

Inschrijvingsprocedure voor schooljaar 2019-2020
(nieuwe inschrijvingen (peuterklas) = geboortejaar 2017)

Beste geïnteresseerden,

Zoals jullie waarschijlijk ook reeds vernomen hebben via de media, voert de overheid voor de komende inschrijvingsperiode reeds een grote wijziging door.
Als school hebben we echter zelf de concrete informatie niet ontvangen. 
Minister Crevits zet erg in om "het kamperen" in scholen uit te sluiten. Scholen met een capaciteitstekort worden verplicht om digitaal aan te melden.

Gezien de aanvraag naar plaatsen voor onze school groter is dan de beschikbare plaatsen, vallen wij onder deze categorie. 


Dit halen we alvast uit enkele omzendbrieven:
In het basisonderwijs zullen volgende criteria beslissend zijn:
- afstand domicilieadres - schooladres
- toeval (loting)

Hoe deze criteria zich procentueel ten opzicht van elkaar zullen verhouden, weten we jammer genoeg zelf nog niet. 

De dubbele contingentering blijft voor het basisonderwijs behouden als middel om een evenwichtige sociale mix te garanderen. 

Er komt in heel Vlaanderen en Brussel één tijdslijn voor aanmeldende basisscholen.
De huidige voorrangsregels blijven wel behouden. 
Dit betekent dat broers en zussen en kinderen van personeel voorrang krijgen en dat de dubbele contingentering (twee lijsten van leerlingen, een groep van kwetsbare en een groep van niet-kwetsbare leerlingen) voor een evenwichtige sociale mix zorgt.

 

schooljaar aanmelden 2018 - 2019
 

schooljaar waarvoor
wordt ingeschreven

2019 - 2020

voorrang brussen
en kinderen personeel

geboortejaar 2017

februari
start aanmeldingen vrijdag 1 maart tot
vrijdag 29 maart 2019
verwerkingsperiode 29 maart tot 26 april 2019
datum bekendmaking
resultaat = 2de week 
na paasvakantie
maandag 29 april 2019
periode verzilveren
ticket
maandag 6 mei tot 
vrijdag 24 mei 2019
start inschrijvingen
voor de resterende
plaatsen
dinsdag 28 mei 2019

 

 

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits:
"Met dit akkoord ontwarren we opnieuw een belangrijke knoop in een onderwijsdossier dat al lang aansleepte.
Dit nieuwe transparante inschrijvingsrecht maakt een einde aan het kamperen. Het maximaliseert de keuzevrijheid van ouders en stimuleert tegelijkertijd een evenwichtige sociale mix op onze scholen."

KLIK HIER VOOR MEER INFO

http://pro.g-o.be/nieuws/3756

 

GEBOORTEJAAR 2016: VOLZET

Toch is het nog voor iedereen van effectief belang om met de school contact op te nemen, indien interesse. 
Op deze manier kunnen we jullie gegevens opnemen in ons systeem (via document "niet-gerealiseerde inschrijving) om later contact op te nemen indien er beschikbare plaatsen zouden vrijkomen.

 

Inschrijven kan op school vanaf 8.30 uur. 

Een leerling die zich niet ingeschreven heeft in de voorrangsperiode die op hem van toepassing is, en dus geen gebruik gemaakt heeft van zijn voorrangsrecht, is zijn voorrang kwijt.
De leerling kan zich nog wel inschrijven in de vrije inschrijvingsperiode.
De inschrijvingen worden chronologisch genoteerd in speciaal daarvoor voorziene register. Zoals in de regelgeving voorzien is, verklaren de ouders zich schriftelijk akkoord zowel met het pedagogisch project van de school en het GO! als met het schoolreglement bij elke inschrijving. Deze akkoordverklaring is een strikte voorwaarde om een rechtsgeldige inschrijving te bekomen. 

Wie zijn/haar kind ingeschreven heeft en nog geen informatiemoment/rondleiding meemaakte, verbindt er zich toe alsnog zo'n info-moment te volgen nog voor de aanvang van het nieuwe schooljaar.
Dit is nodig om echt zicht te krijgen op het pedagogisch project van de school. 

 

Bij de inschrijving dienen volgende zaken aan de school bezorgd te worden:

- een kopie van de SIS-kaart van het kind of kopie van de Kids-ID kaart 
- inschrijving door 1 ouder: een verklaring dat de inschrijving gebeurt met medeweten en instemming van de afwezige ouder
- indien noodzakelijk: medische gegevens van het kind